Julsø

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Østlige del af Julsø set fra Himmelbjerget. Tv. ses Dynæs og i baggrunden Laven

Julsø er en del af Gudenå-systemet og er en af de fire Himmelbjergsøer, som er fællesbetegnelsen for Birksø, Julsø, Borre Sø og Brassø. Den indgår også i det større søsystem – kaldet Silkeborgsøerne. Julsø er den største og dybeste af Himmelbjergsøerne og næst efter Mossø den største af søerne i Gudenå-systemet.

Omkring Julsø

Julsø er orienteret øst-vest og er derfor temmelig vindeksponeret. Den strækker sig fra udløbet ca. 1 km efter Birksø og til Svejbæk Snævring, som danner forbindelse til Borre Sø.

På den sydøstlige bred af Julsø ligger Himmelbjerget og her er den mest velbesøgte af Hjejleselskabets anløbssteder med bl.a. Hotel Julsø. Skovområdet her ligger i Rye Nørreskov. Vest for Himmelbjerget ligger Stigballe Hoved og Stigballe Vig og det store lejrområde ” FDF Friluftscenter Sletten”, der ejes af FDF og bl.a. hvert femte år er rammen om de store landlejre - Julsølejrene. Længere mod nordvest ligger Svejbæklund og Svejbækgård. Nord for søen ligger Svejbæk og Linå Vesterskov. Længere mod vest ligger først Svejbæk Odde og Dynæs, dernæst længst mod vest Laven Stationsby. Syd her for ligger Bomholt Vig og Alling med Alling Bakker og Bryggebjerg samt mod syd Rosvig med tilløbet fra Birksø. Ringholm Hoved ligger mellem Rosvig og Julsø.

Gaderne Julsøvej og Julsøvænget i Sejs og Svejbæk har navn efter søen

Julsø indgår i EF-habitatområde H181 Silkeborgskovene, som består af dele af skovene og søerne i Søhøjlandet syd og øst for Silkeborg.

Øer og grunde i søen

Der er fire småøer i søen: længst mod øst ligger Alø, dernæst følger søens største ø Møgelø, lige nord her for Bregnø, og mod nordvest Lilleø.

Flere områder i søen er udlagt som fuglereservat, med deraf følgende sejladsforbud. Det gælder bl.a. omkring Alø og i Rosvig. Den største dybde findes mellem Himmelbjerget og Møgelø og er på ca. 17 m. Der er talrige grunde i søen med navne som ”Det Kolde”, ”Gammel Jenses Grund”, ”Sillinggrund”, ”Bedsken”, ”Alø Fladen”, ”Sandege Grund”, ”Himmelbjerggrund”, ”Grydegrund” ”Stigballegrund”, ”Godegrund”, ”Trimlestedet”, ”Frydensgrund” ”Møgelgrund”, ”Knudehovedet”, ”Storegrund”, ”Torsdagsgrund”, ”Kalsholtgrund” og ”Sletten”.

Vandspejlet ligger 20,7 m .o.h.

Navnet "Julsø"

Navnet "Juel-Søe" ses anvendt så tidligt som i 1768 i Pontoppidans Danske Atlas og som "Juul Søe" på Videnskabernes Selskabs kort fra 1781, desuden optræder stednavnet ”Juul Søe” på et matrikelkort fra 1817. Der er god dokumentation for, at navne sammensat med hjul/jul sigter til vandmøllehjul. Forleddet er altså egentlig substantivet ”hjul”, så Julsø er søen med (mange) møllehjul.

Fakta:

  • Vandsystem: Gudenå Syd
  • Oplandsareal: 933 km2
  • Areal: 565 ha.
  • Middel vanddybde: 7,8 m.
  • Maksimal vanddybde: 17,5 m.
  • Volumen (mio. m3): 43,8
  • Vandets opholdstid (år): 0,12