Jacob Christensen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Jacob Christensen, 21/8 1873 – 3/12 1924, redaktør, byrådsmedlem, folketingsmedlem.

Jacob Christensen blev født i Kvorning som søn af landarbejder J. Christensen.

Efter sin konfirmation kom han i lære som typograf på Vestjyllands Socialdemokrat, men han rykkede i 1898 videre til journalistikken. Christensen var også i en kort periode redaktør for V. S. inden han i 1900 kom til Silkeborg og blev redaktør af Silkeborg Socialdemokrat, som samme år var startet som en lokal aflægger af Aarhus Socialdemokrat.

I 1903 blev Jacob Christensen medlem af byrådet samtidig med, at han overtog pladsen som socialdemokratisk folketingskandidat eften sin svigerfar, væver M. A. Madsen, som havde været opstillet både 1898 og 1901 – dog uden at blive valgt. Det lykkedes heller ikke for Christensen i 1903.

I 1906 vandt han valget med 28 stemmer foran venstremanden Byriel Jensen, som havde været Silkeborgs repræsentant i folketinget siden 1895. Ved valget i 1910 opnåede han ikke valg, men blev genvalgt 1913 og sad derefter i folketinget til sin død.

Hans landspolitiske arbejde førte lokale resultater med sig, blandt andet oprettelsen af flere togforbindelser til Silkeborg, men han fremhæves især for sit virke som Socialdemokratiets ordfører i beskatnings- og landbrugsspørgsmål og samtiden så ham som en kommende landbrugsminister.

Samtidig med folketingsarbejdet fortsatte Jacob Christensen som medlem af byrådet, hvor han – sammen med Carl Sørensen - havde været en drivende kraft i opførelsen af De Gamles HjemSanatorievej. Dette hjem var ifølge Silkeborg Socialdemokrat en mønsterinstitution, som blev besøgt og beundret fra alle dele af landet.

Han var derudover formand for den jyske huskreditforening, medlem af den kommunale skattelovskommission, medlem af forretningsudvalget for Nationalforeningen, medlem af overskyldsrådet, formand for forretningsudvalget for Kjellerup-Silkeborgbanen, medlem af forretningsudvalget for Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse og bestyrelsen for Silkeborg Badesanatorium.

I forbindelse med hans død skrev flere aviser, at han havde arbejdedet for hårdt og budt sig selv for meget; blandt andet de hyppige rejser mellem København og Silkeborg i en tid, hvor det var så som så med komforten. Allerede i marts 1923 blev han ramt af en hjerneblødning mens han passede sit arbejde i folketinget og han måtte igennem en længere rekonvalecensperiode. Da der i november 1924 var blevet stillet et mistillidsvotum til socialminister Borgbjerg, følte Christensen sig rask nok til at rejse til København for at give sin støtte. Imidlertid fik han et ildebefindende mens han drak formiddagskaffe med sin kone på det missionshotel i Løngangsstræde, hvor de boede, når de var i København. Han blev indlagt på Rigshospitalet og døde kort efter af en hjerneblødning.

Jacob Christensen efterlod sig sin hustru, Jenny, der som nævnt var datter af væver Mads Anton Madsen og to børn: Kirsten, der var damefrisør i Silkeborg og Robert, der var journalist ved den socialdemokratiske presse.

Jacob Christensen beskrives som en 'oprindelig' socialdemokrat, som på det nærmeste var født ind i sagen og for hvem loyaliteten, idealismen og resultaterne talte mere end selve kampen. I sin nekrolog citerer Silkeborg Venstreblad Jacob Christensen for, at han stillede sig lidt tvivlende overfor loyaliteten hos de mange nye vælgere, som socialdemokratiet efterhånden fik, og han udtalte, at hans glæde ved arbejdet var ved at forsvinde, fordi 'selvviskheden var ved at tage overhånd også i arbejderkredse.' Silkeborg Avis og redaktør Sophus Sørensen, med hvem Jacob Christensen ofte havde krydset klinger - både som redaktør og som politiker – fremhævede især hans ærlighed og at man altid kunne regne med, at han holdt sit ord: en aftale indgået – også med en politisk modstander - den stod ved magt. Og avisens nekrolog slutter:

'...Vi, der hører til Jac. Christensens politiske Modstandere, sænker Kaarden ved hans Baare. Vi bliver aldrig enig med Socialdemokratiet, hverken om Maal eller Midler; men det forhindrer os ikke i at bedømme Socialdemokratiets Mænd retfærdigt. Jac. Christensen hørte til dets bedste.'

Kilder

Silkeborg Socialdemokrat

Silkeborg Avis

Silkeborg Venstreblad

Silkeborg Arkiv