Langhoffs Konditori

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Konditoriet i Østergade, ca. 1890.

Langhoffs Konditori blev etableret 11. juni 1888 af konditor Chr. Langhoff på adressen Østergade 12 - med konditori og tilhørende serveringslokaler.

Ved opførelsen af ejendommen Østerport på Torvets østlige side flyttede konditoriet i 1939 til adressen Torvet 14.

Konditoriet var datidens mødested, hvor folk fra by og land mødtes efter en indkøbstur i byen. Mange i ældre generationer har haft deres første stævnemøder her og kan huske disse lokaler som noget ganske særligt i byen.

Serveringslokalet på første sal, 1957.

Efter mange år som et samlingspunkt i Silkeborg løb tiden fra konditoriet, og i 1972 valgte 3. generation Langhoff at lukke for servering, men fortsatte som eksklusiv bagerforretning.

Slægten Langhoff hører til de ældste på egnen. Tipoldefaderen til den sidste ejer var skovrider på Marienlund, og hans søn var skovfoged på Nåege. Skovfogedboligen fungerede som traktørsted, hvor Kong Frederik den 7. og Grevinde Danner samt H.C. Andersen var blandt gæsterne.

Sønnen her fra, Chr. Langhoff, blev første indehaver af konditoriet. Han blev senere afløst af sin søn, Frederik Langhoff, der allerede ved sin indtræden som medejer i 1918 var berømt for sine mange kunstnerisk udførte marcipanfigurer.

Denne tradition fortsatte med 3. generation Chr. Langhoff, der navnlig ved juletid havde berømte vinduesudstillinger af figurer. Chr. Langhoff kom i lære i virksomheden i 1943, ved faderens Frederik Langhoffs 25 års jubilæum som indehaver.

I 1972 blev lokalerne på første sal overtaget af forsikringsselskabet "Baltica" og indrettet til kontorer.

Chr. Langhoff drev forretningen frem til udgangen af 1994. 1. januar 1995 blev den solgt til en medarbejder, Michael Svendstrup, der førte Langhoff-navnet videre. I juni 1997 skiftede forretningen ejer påny og fik siden navnet Le Gateau.