Østerport (ejendomsselskab)

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Ejendomsselskabet Østerport er et lokalt konsortium, der stod bag opførelsen og driften af Østerport. Selskabet overtog i 1937 arealet på Torvets østlige side og på Østergades sydside, hvorpå bygningskomplekset skulle opføres. Det forestod både nedbrydningen af de gamle ejendomme og opførelsen af Østerport på arealett.

Konsortiet bestod oprindelig af tømmerhandler Reimar Nielsen, grosserer C. B. Jensen (Silkeborg Jern- og Stålforretning) murermester Magnus Jensen, ingeniør Boris Klindt, malermester Herman Rasmussen, arkitekt Knud Sørensen og landsretssagfører Poul Dahl.

Første etape af Østerport

1938-40: Torvet 12-14 Knud Sørensen butiks-, kontor- og beboelsesejendom i 4 etager med udnyttet loftsetage ig i stueetagen kontorer og flere butikker. Bygherre: Ejendomsselskabet Østerport.

Anden etape af Østerport

1952-54: Østergade 2-10 Knud Sørensen: butiks-, kontor- og beboelsesejendom i 4 etager med kælder og udnyttet tagetage. Bygherre: Ejendomsselskabet Østerport II A/S

Tredje etape af Østerport

1954-55: Østergade 12-16 Knud Sørensen: butiks-, kontor- og beboelsesejendom i 4 etager med kælder og udnyttet tagetage. Bygherre: Ejendomsselskabet Østerport III A/S.

Fjerde etape af Østerport

1992-95: Østergade 18-22 ( på hjørnet af Østergade og Christian 8.s Vej). Arkitektgruppen i Århus: 3 punkthuse i 5 etager, indeholdende 1 butik og 27 lejligheder. Bygherre: Østerport A/S